SELFTIME MASSAGE

Veronika (massage therapist)

About me
Health and a healthy lifestyle have always been close to me, and a few years ago I found my true calling as a masseuse. Right after I graduated from the International Academy of Massage as a certified Swedish masseuse, I started my own business. Since I’ve just moved to the Netherlands recently, from now on, I’m delighted to welcome you as one of my new clients here. I’m versatile and passionate, constantly improving and educating myself. Hence, besides the traditional Swedish massage, you can also visit me for kinesio-taping, cupping and vagus nerve treatment.

You can make an appointment with me during the following periods:
● Monday 13:00 – 17:00
● Tuesday 16:00 – 20:00
● Wednesday 13:00 – 17:00
● Thursday 16:00 – 20:00
● Friday 16:00 – 20:00
● Saturday 10:00 – 14:00 (once per month)

via:
WhatsApp +31651843403
Facebook https://fb.me/selftime.massage
Booking https://calendly.com/selftime

How I work
Are you in pain, or just want to relax? My treatments are completely personalized. If you prefer strong massages, you’re at the right place. If not, we can also apply gentle movements but be effective at the same time. Do you have an especially problematic area? We will focus on that. It’s all about you!
I only use natural, 100% pure, cold-pressed rice oil. It is odorless and leaves no oily feeling after the massage. It’s completely allergen-free, cruelty-free and vegan, gentle, can be used on even the most sensitive skin – such as eczematous skin.

 

My treatments
With a season pass, you get a 50% discount for every 5th session of any treatment!

 

 


Swedish massage

Did you know that specialists recommend at least 1 hour of massage per week for everyone?

Besides many others, the Swedish massage:
– antispasmodic and stress relieving
– effective against neck and back pain, supports healthy posture
– reduces muscle fever, spasms and inflammation
– helps eliminate joint pains
– can end headaches, by eliminating the root causes
– improves the condition of the skin, circulation and lymphatic system
– improves mood
If necessary, the massage can also be supplemented with cupping and kinesio-taping on demand.

30 minutes:  € 30,-
60 minutes:  € 50,-
90 minutes:  € 60,-

Back-wellness (cupping)
Cupping glass is a bell or a cone-shaped cup, made of glass, silicon, or plastic. Placed on the problematic area, we create a vacuum by removing the air.

The beneficial effects of cupping:
– relaxes muscles
– reduces muscle fever, spasms, stiffness and joint inflammation
– relieves back, shoulder, waist and hip pain
– increases local blood and lymph circulation
– accelerates detoxification by stimulating metabolism
Cupping treatment can be slightly painful and may leave spot marks on the skin for a short period. There is no need to be afraid of that, it is completely normal. It means that we worked well, and the tissue adhesions were dissolved. These spots absorb within a few days.
It is recommended to perform this treatment once a month.

30 minutes:  € 30,-

Relax massage (vagus nerve treatment)
This therapy improves stress management skills. By working on the body’s 10th cranial nerve, we create the balance of the body’s vegetative nervous system. It has a scientifically proven effect and a deep physiological background. The vagus nerve itself determines the well-being, balance, immunity, sleep, internal medicine condition, load capacity, and the
quality of your recovery.
Modern people live in permanent tension. This pressure can lead to serious physical consequences, like:
– cardiovascular diseases
– digestive complaints
– fertility disorders
– sleeping problems
– concentration difficulties
– tight, hard muscles and connective tissue
Vagus nerve therapy can help us with these. If there are too many stressors in our lives, we cannot rest, relax, and heal. It has an extremely calming effect, it’s pleasant, and it’s all about complete relaxation.
It is recommended to perform this treatment once a week for 5 weeks, and then once a month.

60 minutes:  € 50,-

*      *      *      *      *      *

Veronika (massage-therapeut)

Over mij:
Gezondheid en een gezonde levensstijl zijn altijd dicht bij me geweest, en een paar jaar geleden vond ik mijn ware roeping als masseuse. Direct nadat ik was afgestudeerd aan de International Academy of Massage als gecertificeerd Zweeds masseuse, ben ik mijn eigen bedrijf begonnen. Aangezien ik onlangs naar Nederland ben verhuisd, ben ik vanaf nu verheugd u hier als een van mijn nieuwe klanten te mogen verwelkomen. Ik ben veelzijdig en gepassioneerd, verbeter en leer mezelf voortdurend. Daarom kunt u mij naast de traditionele Zweedse massage ook bezoeken voor kinesio-taping, cupping en nervus vagus behandeling.

U kunt een afspraak met mij maken tijdens de volgende periodes:
● Maandag 13:00 – 17:00 u.
● Dinsdag 16:00 – 20:00 u.
● Woensdag 13:00 – 17:00 u,
● Donderdag 16:00 – 20:00 u.
● Vrijdag 16:00 – 20:00 u.
● Zaterdag 10:00 – 14:00 (eens per maand)

via:
WhatsApp +31651843403
Facebook https://fb.me/selftime.massage
Booking https://calendly.com/selftime

Hoe ik werk
Heb je pijn, of wil je gewoon ontspannen? Mijn behandelingen zijn volledig gepersonaliseerd. Als u de voorkeur geeft aan sterke massages, bent u op de juiste plek. Zo niet, dan kunnen we ook zachte bewegingen toepassen, maar tegelijkertijd effectief zijn. Heeft u een bijzonder problematisch gebied? Daar gaan we ons op richten. Het draait allemaal om jou!
Ik gebruik alleen natuurlijke, 100% pure, koudgeperste rijstolie. Het is geurloos en laat geen vettig gevoel achter na de massage. Het is volledig allergeenvrij, dierproefvrij, veganistisch en zacht. Het kan zelfs op de meest gevoelige huid worden gebruikt – zoals een eczemateuze huid.

Mijn behandelingen
Met een seizoenspas krijg je 50% korting voor elke 5e sessie van elke behandeling!

Zweedse massage
Wist je dat specialisten voor iedereen minimaal 1 uur massage per week aanraden?

Naast vele anderen voordelen, de Zweedse massage werkt:
– krampstillend en stressverlichtend
– effectief tegen nek- en rugpijn, ondersteunt een gezonde houding
– vermindert spierkoorts, spasmen en ontstekingen
– helpt gewrichtspijnen te elimineren
– kan hoofdpijn beëindigen, door de grondoorzaken weg te nemen
– verbetert de conditie van de huid, de bloedsomloop en het lymfestelsel
– verbetert de stemming
Indien nodig kan de massage op aanvraag ook worden aangevuld met cupping en kinesio-taping.

30 minuten:  € 30,-
60 minuten:  € 50,-
90 minuten:  € 60,-

Back-wellness (cupping)
Cupping glas is een klok of een kegelvormige beker, gemaakt van glas, silicium of plastic. Geplaatst op het probleemgebied, creëren we een vacuüm door de lucht te verwijderen.

De gunstige effecten van cupping:
– ontspant spieren
– vermindert spierkoorts, spasmen, stijfheid en gewrichtsontsteking
– verlicht rug-, schouder-, taille- en heuppijn
– verhoogt de lokale bloed- en lymfecirculatie
– versnelt ontgifting door het stimuleren van het metabolisme.
Cupping behandeling kan licht pijnlijk zijn en kan vlekken op de huid achterlaten voor een korte periode. Daar hoef je niet bang voor te zijn, het is volkomen normaal. Het betekent dat we goed hebben gewerkt en dat de weefselverklevingen zijn opgelost. Deze vlekken trekken binnen een paar dagen in.
Het wordt aanbevolen om deze behandeling eenmaal per maand uit te voeren.

30 minuten:  € 30,-

Relax massage (nervus vagus behandeling)
Deze therapie verbetert stress. Door te werken aan de 10e hersenzenuw van het lichaam, creëren we de balans van het vegetatieve zenuwstelsel van het lichaam. Het heeft een wetenschappelijk bewezen effect en een diepe fysiologische achtergrond. De nervus vagus zelf bepaalt het welzijn, het evenwicht, de immuniteit, de slaap, de interne geneeskunde, het draagvermogen en de kwaliteit van uw herstel.
Tegenwoordig leven mensen in permanente spanning. Deze druk kan leiden tot ernstige fysieke gevolgen, zoals:
– hart- en vaatziekten
– spijsverteringsklachten
– vruchtbaarheidsstoornissen
– slaapproblemen
– concentratieproblemen
– strakke, harde spieren en bindweefsel
Nervus vagustherapie kan ons hierbij helpen. Als er te veel stressoren in ons leven zijn, kunnen we niet rusten, ontspannen en genezen. Het heeft een extreem kalmerend effect, het is aangenaam en het draait allemaal om volledige ontspanning.

Het wordt aanbevolen om deze behandeling eenmaal per week gedurende 5 weken uit te voeren en vervolgens eenmaal per maand.

60 minuten:  € 50,-