Pink Ribbon

We hebben totaal opgehaald € 79,25. Hierbij hebben wij een eigen donatie bijgedaan van € 100,-.

Dus we hebben aan Pink Ribbon gedoneerd een totaal bedrag van € 179,25 !!

Bedankt iedereen die hebben meegedaan aan de actie en/of gedoneerd hebben in de pot!